Resultats provisionals primàries

Són llistes provisionals fins que acabe el procés de reclamació establit en 72 hores des de la seua publicació.
Qualsevol reclamació o dubte que haurà de ser enviada a mvmareavalenciana@gmail.com
No s’atendran les reclamacions fora de termini

Els nostres documents!